Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

Adres

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8,
tel. +48 89 523 33 16
fax +48 89 523 48 31

www:
http://www.uwm.edu.pl/roln/ 

 

W?adze

 

 Dziekan Wydzia?u
 
prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI
tel. +48 89 523 44 14
 
Prodziekani
 
ds. studiów i studentów
kierunków  Architektura Krajobrazu i Ochrona ?rodowiska
Prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA
tel. +48 89 523 32 80
 
 
ds. studiów i studentów
kierunków Rolnictwo i Ogrodnictwo
dr hab. Jacek OLSZEWSKI, prof. UWM
tel. +48 89 523 43 58
 
 
ds. nauki i wspó?pracy
prof. dr hab. Janusz GO?ASZEWSKI
tel. +48 89 523 43 97 studia doktoranckie:
dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM
tel. +48 89 523 43 15
 

 

Dziekanat

Kierownik :
mgr in?. Joanna Ma?kowska
 tel. +48 89 523 33 16
 fax +48 89 523 48 31

Dziekanat Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
ul. Micha?a Oczapowskiego 8, pok. 04, 10-719 Olsztyn
tel.+48 89 523-33-16; tel./fax 523-48-31; e-mail: dziekanat.ksr@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0100; kod finansowy: 1001

Kierownik mgr in?. Joanna Ma?kowska

tel.+48 89 523-48-31


Katedra Agrobiznesu i Ekonomii ?rodowiska
pl. ?ódzki 2, pok. 106, 10-727 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-60; fax 523-37-35; e-mail: lewczuk@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0600; kod finansowy: 1006

Kierownik prof. dr hab. Aleksander Lewczuk

tel.+48 89 523-32-60


Katedra  Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
pl. Romana Prawoche?skiego 17, pok. 202, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-29, 523-33-54; fax 523-45-49; e-mail: katar@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1700; kod finansowy: 1017

Kierownik prof. dr hab. Krzysztof M?ynarczyk

tel.+48 89 523-35-29

Katedra Chemii
pl. ?ódzki 4, pok. 112, 10-727 Olsztyn
tel. +48 89 523-48-01; e-mail: elzbieta.malessa@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0200; kod finansowy: 1002

Kierownik prof. dr hab. Lech Smoczy?ski, prof. zw.

tel.+48 89 523-36-68


Katedra Chemii Rolnej i Ochrony ?rodowiska
ul. Micha?a Oczapowskiego 8, pok. 207, 10-744 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-43,  fax 523-44-37; e-mail: kacherol@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0300; kod finansowy: 1003

Kierownik prof. dr hab. Jerzy Czapla

tel.+48 89 523-37-43, 523-44-37


Katedra Chemii ?rodowiska
pl. ?ódzki 4 pok. 7, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-66; e-mail: kchemsr@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0400; kod finansowy: 1004

Kierownik prof. dr hab. Zdzis?aw Cienko

tel.+48 89 523-35-66


Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Ro?lin
pl. ?ódzki 5, 10-727 Olsztyn;

tel. +48 89 523-32-46, email: fordonski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0500; kod finansowy: 1005

Kierownik prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski, prof. zw.

tel.+48 89 523-32-46


Katedra Fitopatologii i Entomologii
ul. Romana Prawoche?skiego 17, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-97; tel./fax 523-36-72; e-mail: dolores.ciepielewska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1300; kod finansowy: 1013

Kierownik prof. dr hab. Dolores Ciepielewska, prof. zw.

tel.+48 89 523-49-56, 523-36-72


Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
pl. ?ódzki 3, 10-727 Olsztyn
tel. +48 89 523-38-79; fax 523-48-21; e-mail: danuta.brzozowa@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0700; kod finansowy: 1007

Kierownik dr hab. Andrzej ?achacz, prof. UWM

tel.+48 89 523-48-20


Katedra Hodowli Ro?lin i Nasiennictwa
pl. ?ódzki 3, pok. 410, 10-724 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-48-80; e-mail: ansaw@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0800; kod finansowy: 1008

Kierownik prof. dr hab. Józef Tworkowski, prof. zw.

tel.+48 89 523-48-22


Katedra ??karstwa
pl. ?ódzki 1, pok. 10, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-93; fax 523-43-81; e-mail: stefang@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-0900; kod finansowy: 1009

Kierownik prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk, prof. zw.

tel.+48 89 523-34-93


Katedra Melioracji i Kszta?towania ?rodowiska
pl. ?ódzki 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-39-92, 523-38-97; e-mail: katemel@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1000; kod finansowy: 1010

Kierownik prof. dr hab. Józef Koc, prof. zw.

tel.+48 89 523-38-97


Katedra Meteorologii i Klimatologii
pl. ?ódzki 1, pok. 6, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-33-58; e-mail: g.burcewicz@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1100; kod finansowy: 1011

Kierownik prof. dr hab. Zbigniew Szwejkowski, prof. zw.

tel.+48 89 523-33-58, 523-48-87


Katedra Mikrobiologii
pl. ?ódzki 3, pok. 12, 10-727 Olsztyn
tel. +48 89 523-48-34; fax 523-39-98; e-mail: jan.kucharski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1200; kod finansowy: 1012

Kierownik prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.

tel.+48 89 523-49-38


Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii ?rodowiska
pl. ?ódzki 2, pok. 18, 10-726 Olsztyn
tel. 523-38-85, 523-33-81; e-mail; leszek.rogalski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1900; kod finansowy: 1019

Kierownik prof. dr hab. Leszek Rogalski

tel.+48 89 523-38-85


Katedra Ogrodnictwa
ul. Romana Prawoche?skiego 21, pok. 4, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-50; fax 523-33-32; e-mail: katogr@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1400; kod finansowy: 1014

Kierownik prof. dr hab. Zdzis?aw Kawecki

tel.+48 89 523-34-50


Katedra Agrotechnologii i Zarz?dzania Produkcj? Ro?linn?
ul. Micha?a Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-32-43; e-mail: wojciech.budzynski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1500; kod finansowy: 1015

Kierownik prof. dr hab. Wojciech Budzy?ski, prof. zw.

tel.+48 89 523-32-43


Katedra Systemów Rolniczych
pl. ?ódzki 3 pok. 210, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-48-27; fax 523-48-39; e-mail: janusz.nowicki@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1600; kod finansowy: 1016

Kierownik prof. dr hab. Janusz Nowicki

tel.+48 89 523-48-27


Zak?ad Dydaktyczno-Do?wiadczalny
ul. Micha?a Oczapowskiego 8, pok. 01, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-33-20; e-mail: jan.szagala@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 10-1800; kod finansowy: 1018

Kierownik dr in?. Jan Szaga?a

tel.+48 89 523-33-20

 

informacj? wytworzy?:

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Joanna Ma?kowska

data wytworzenia i zamieszczenia:

18-06-2007


Ta strona by?a odwiedzana 3178 razy (w tym z UWM 168 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa